Inwestycje

Firma Transportowo- Sprzętowa ” HOS-BUD” Hosaniak Stanisław z siedzibą w Mierzwin 59, 28-313 Imielno w 2009 roku zrealizowała projekt pt. „ Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup mobilnej kruszarki i stacji przesiewającej”. PROJEKT ZOSTAŁ WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALENGO W RAMACH REGIONALNEGO ROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2O13 I Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Mobilna stacja przesiewająca LOKOTRACK ST 458

Mobilna kruszarka udarowa LOKOTRACK LT1213